Wydrukuj i wypełnij:

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
USC/01 Zgłoszenie urodzenia dziecka - akt urodzenia Karta usług
Klauzula
Wypełnij on-line
USC/02 Uznanie ojcostwa Karta usług
Klauzula
USC/03 Nadanie dziecku nazwiska męża matki Karta usług
Klauzula
USC/04 Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC - akt małżeństwa Karta usług
Klauzula
USC/05 Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi Karta usług
Klauzula
USC/06 Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Karta usług
Wniosek
Klauzula
USC/07 Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa Karta usług
Wniosek
Klauzula
USC/08 Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Karta usług
Wniosek
Klauzula
USC/09 Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego Karta usług
Wniosek
Wniosek
Wniosek
Klauzula
USC/10 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego Karta usług
Wniosek
Klauzula
USC/11 Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Karta usług
Wniosek
Klauzula
USC/12 Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Karta usług
Wniosek
Wniosek
Wniosek
Klauzula
USC/13 Wydawanie odpisów/zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego Karta usług
Wniosek
Klauzula
Wypełnij on-line
USC/14 Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego Karta usług
Wniosek
Klauzula
USC/15 Zgłoszenie zgonu - akt zgonu Karta usług
Wniosek
Klauzula
USC/16 Wniosek o wydanie dowodu osobistego Wniosek 
Klauzula
Wypełnij on-line
Dzieci i podopieczni: wypełnij on-line
USC/17 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Wniosek
Klauzula
Wypełnij on-line
USC/18 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Wniosek
Klauzula
Wypełnij on-line
USC/19 Zgłoszenie pobytu czasowego Wniosek
Klauzula
Wypełnij on-line
USC/20 Zgłoszenie pobytu stałego Wniosek
Klauzula
Wypełnij on-line
Pismo ogólne/formularz ogólny Wypełnij on-line
Na górę