KATALOG SPRAW

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
USC/01 Zgłoszenie urodzenia dziecka - akt urodzenia Karta usług (plik DOC- 80 KB)
Wypełnij on-line
USC/02 Uznanie ojcostwa Karta usług (plik DOC - 74 KB)
USC/03 Nadanie dziecku nazwiska męża matki Karta usług (plik DOC - 75 KB)
USC/04 Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC - akt małżeństwa Karta usług (plik DOC - 79 KB)
USC/05 Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi Karta usług (plik DOC - 76 KB)
USC/06 Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Karta usług (plik DOC - 76 KB)
Wniosek (plik DOC - 19,00 KB)
USC/07 Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa Karta usług (plik DOC - 75 KB)
Wniosek (plik DOC - 17,00 KB)
USC/08 Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Karta usług (plik DOC - 75 KB)
Wniosek (plik DOC - 13,00 KB)
USC/09 Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego Karta usług (plik DOC - 78 KB)
Wniosek (plik DOC - 29 KB)
Wniosek (plik DOC - 31 KB)
Wniosek (plik DOC - 29 KB)
USC/10 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego Karta usług (plik DOC - 75 KB)
Wniosek (plik DOC - 32,00 KB)
USC/11 Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Karta usług (plik DOC - 76 KB)
Wniosek (plik DOC - 16,00 KB)
USC/12 Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Karta usług (plik DOC - 75 KB)
Wniosek (plik DOC - 37 KB)
Wniosek (plik DOC - 33 KB)
Wniosek (plik DOC - 40 KB)
USC/13 Wydawanie odpisów/zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego Karta usług (plik DOC - 77 KB)
Wniosek (plik DOC - 19,00 KB)
Wypełnij on-line
USC/14 Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego Karta usług (plik PDF - 75 KB)
Wniosek (plik DOC - 14,00 KB)
USC/15 Zgłoszenie zgonu - akt zgonu Karta usług (plik DOC - 74 KB)
USC/16 Wniosek o wydanie dowodu osobistego Wypełnij on-line
Dzieci i podopieczni: wypełnij on-line
USC/17 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Wniosek (plik PDF - 1,80 KB)
Wypełnij on-line
USC/18 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Wniosek (plik PDF - 1,80 MB)
Wypełnij on-line
USC/19 Zgłoszenie pobytu czasowego Wniosek (plik PDF - 1,77 MB)
Wypełnij on-line
USC/20 Zgłoszenie pobytu stałego Wniosek (plik PDF - 1,78 KB)
Wypełnij on-line
Pismo ogólne/formularz ogólny Wypełnij on-line
TOP